(C)2003 by Igi

Drevené kostolíky Karpát

Hervartov

Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, z obdobia okolo roku 1500

Je najstarším zachovaným dreveným kostolíkom a jedným z najvzácnejších na Slovensku.

Priestranný kostol je postavený z červeného smreka a tisu, celá strecha je pokrytá šindľami. Tradícia výroby šindľov sa tu zachovala dodnes. Na rozdiel od väčšiny drevených chrámov, kde je aj podlaha drevená, má tento chrám pôvodnú kamennú podlahu.

V období renesancie pribudli v interiéri nástenné maľby z roku 1665. Sú na nich výjavy Adama a Evy v raji, súboj sv. Juraja s drakom a podobenstvo o múdrych a nemúdrych pannách. Jednotlivé časti gotického oltára sv. Doroty, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory boli v priestore svätyne nainštalované osobitne, po rekonštrukcii v rokoch 1985-1990 mu bola vrátená pôvodná podoba.

10.12.2003      N49°14,802 E021°12,214 - 431 m.n.m.

Cestou z Bardejova sme sa s Ferom zastavili v Hervartove. Je to len malá zachádzka. Kostolík ma prekvapil svojou veľkosťou. Je asi najväčší. Dnu sme neboli, aj keď na tabuli boli informácie o správcovi a o tom, kde nájsť kľúč. Bol chladný deň a trochu snehu. Urobil som pár záberov a zameral súradnice a pokračovali sme ďalej.