(C)2003 by Igi

Drevené kostolíky Karpát

Jedlinka

Chrám Ochrany Bohorodičky z roku 1763

Z architektonického hľadiska je to typický variant trojvežových drevených sakrálnych stavieb východného obradu. Autormi kovaných zdobených krížov i mreží na oknách sú miestni ľudoví majstri. Kostol bol v roku 2001 obnovený.

Bohato zdobený ikonostas patrí medzi najkompletnejšie a najzachovalejšie ikonostasy z celého súboru týchto chrámov. Bol vyhotovený v poslednej štvrtine 18.storočia. Vo svätyni na hlavnom oltári je ikona Narodenia Bohorodičky zo začiatku 19.storočia.

1.11.2003      N49°23,893 E021°22,371 - 410 m.n.m.

Cestou z chalúpky som sa zastavil v Jedlinke. Bol to môj druhý kostolík z 27. Chodím okolo stále, je to len kilometer odbočka z hlavnej cesty Bardejov-Svidník, no nevedel som, že tam je takýto kostolík. Nachádza sa v strede dedinky, vedľa je cintorín. Keďže boli dušičky, tak tam bolo dosť veľa ľudí. V kostolíku bola omša, tak som nahliadol aj dovnútra. Bolo to naozaj pekné, no zas neboli nikde informácie, či je kostolík otvorený aj inokedy. Na doskách vonkajšieho plášťa vidieť, že je to obnovené. Vnútorné dvere už boli pôvodné vyzdobené maľovaním. Prekvapila ma farba vonkajšieho dreva, čakal som tmavé.