(C)2003 by Igi

Drevené kostolíky Karpát

Kožany

Chrám Stretnutia Pána so Simeonom z druhej polovice 18. storočia

Duch svätý zvestoval Simeonovi, že neumrie, kým sa nestretne s Mesiášom. Toto stretnutie sa uskutočnilo na 40. deň po narodení Krista.

Z nízkej kamennej podmurovky vyrastá trojpriestorová stavba s bohato členenou šindľovou strechou. Súčasťou najvyššej, západnej veže je izbica s troma zvonmi. Pozornosť si zaslúžia ručne kované mreže na oknách, vyhotovené v gotickom štýle.

V interiéri na stenách a vnútornej strane veže sa nachádzajú vzácne nástenné maľby z rokov 1793 až 1797. Zobrazujú výjavy zo Starého a Nového zákona.

Ikonostas zo začiatku 18. storočia je atypický. Namiest troch sa v ňom nachádzajú len dvoje dverí - hlavné, cárske dvere určené len pre kňaza a len jedny diakonské pre kňazových pomocníkov.

8.11.2003      N49°13,005 E021°29,292 - 252 m.n.m.

Cestou z Bardejova na Domašu sme sa s Tomčom zastavili v Kožanoch. Bol to môj štvrtý kostolík z 27, ktorý som videl. Nachádza sa v dedinke na kopčeku, kde okolo na stráni je cintorín. Dole je pekná drevená studňa, ku kostolíku vedie vydláždený kamenný chodník s dreveným zábradlím. Aj samotný kostolík je podmurovaný kameňmi. Na kostolíku je oznam v troch jazykoch, že sprievodcom je pani Palidrábová z domu č. 45, no my sme za ňou neišli. Vo vnútri je prísny zákaz fotografovania. My sme si pozreli kostolík zvonku, zamerali súradnice, urobili fotky a pokračovali sme ďalej cestou cez kopec do Okrúhleho a ďalej smerom na Svidník. Táto cesta je ale dosť rozbitá, preto odporúčam do Kožian ísť z cesty Giraltovce - Bardejov. Bol to prvý kostolík, ktorý mal okienka aj na severnej strane.