(C)2003 by Igi

Drevené kostolíky Karpát

Krajné Čierno

Chrám sv. Bazila Veľkého z 18. storočia

Stojí nad dedinou na mierne vyvýšenom mieste. V roku 1999 dostal objekt novú strechu a šindľový obvodový plášť. Areál chrámu, v ktorom sa nachádza aj cintorín, je ohraničený ohradou z drevených brvien so šindľovou strieškou. Vstupná bránka má zaujímavú kužeľovitú striešku pokrytú šindľami.

Interiér chrámu patrí medzi najbohatšie z celého súboru východoslovenských drevených chrámov. Barokový ikonostas a oltár pochádzajú zo 17. storočia. Na hlavnom oltári vo svätyni je umiestnená ikona Snímanie z kríža z konca 17. storočia.

Namiesto dvoch diakonských dverí má ikonostas len jedny, umiestnené na severnej strane.

27.4.2004      N49°21,018 E021°39,842 - 366 m.n.m.

Prišiel som to z Ladomirovej, kde som bol nainštalovať kopírku. Najprv som sa zhrozil na začiatku dedinky, kde je novší drevený kostolík z plechovou strechou. Nesedelo mi to ku národnej kultúrnej pamiatke, tak som hľadal druhý. Tento bol vyššie na peknom mieste nad dedinkou. Za ním je cintorín a z kopca nad ním to celé vyzerá veľmi pekne. Urobil som pár obrázkov a zameral súradnice a pobral sa domov. Cestou som sa ešte zastavil v Dobroslave.

Fotky sú v galérii.