(C)2003 by Igi

Drevené kostolíky Karpát

Ladomirová

Chrám sv. archanjela Michala z roku 1742

Architektúra chrámu je typickou ukážkou východoslovenskej drevenej sakrálnej stavby s tromi z východu na západ sa zvyšujúcimi vežami, zakončenými pôvodnými kovanými krížmi. Bohato členená strecha je pokrytá šindľami. Z pôvodnej drevenej ohrady sa zachovalo len jej torzo v západnej časti chrámu. Je v nej zakomponovaná vstupná brána štvorcového pôdorysu s ihlanovitou šindľovou strieškou. Areál dopĺňajú novšia drevená zvonica a cintorín.

Ikonostas pochádza z polovice 18. storočia, časť ikon bola počas II. svetovej vojny zničená. Vo svätyni na hlavnom oltári je ikona Ochrana Bohorodičky z polovice 18. storočia.


27.4.2004      N49°19,714 E021°37,586 - 385 m.n.m.

Bol som tu nainštalovať kopírku na obecnom úrade, ktorý sa nachádza hneď oproti kostolíku v pomerne veľkej obci. Bolo pekné slnečné počasie a modrá obloha. Kostolík sa mi páčil, aj keď nikde nebola žiadna informácia o tom, kedy a ako býva otvorený. Mne sa najviac páčila vstupná bránka cez ohradu, na ktorej bolo vidno, že už čosi pamätá. Urobil som pár fotiek a zameral súradnice a pokračoval som ďalej do Krajného Čierna.

Fotky sú v galérii.