(C)2003 by Igi

Drevené kostolíky Karpát

Potoky

Chrám sv. Paraskievy z roku 1773

Pôvodne bol celý objekt ohradený nízkou kamennou ohradou, čoho dôkazom sú jej zvyšky. Súčasťou chrámového areálu je samostatná zvonica postavená v neskoršom období. Nachádza sa v nej zvon z roku 1839. Trojpriestorovosť zrubovej stavby zdůrazňujú tri štíhle veže, najvyššia z nich je na západnej strane.

Steny interiéru boli pôvodne zdobené maľbami, ktoré sa dodnes zachovali len vo fragmentoch. Ikonostas pochádza z obdobia stavby chrámu. Podľa kanónu má byť nad Poslednou večerou v strede apoštolského radu umiestnená ikona Krista-Pantokrátora. Tu táto ikona chýba a je nahradená obrazom Bohorodičky s dieťaťom.

27.10.2003      N49°15,507 E021°37,646 - 282 m.n.m.

Zastavil som sa tam cestou do Svidníka. Dedinka je len dva kilometre východne z hlavnej cesty Stropkov-Svidník. Kostolík sa nachádza na pravej strane nad dedinkou. Vedľa je cintorín. Bol to prvý kostolík zo súboru 27 kostolíkov, ktorý som navštívil. Pred kostolíkom je drevená zvonica. Obkolesený je starým kamenným múrom. Vedľa je cintorín. Na kostolíku bola tabuľka "Národná kultúrna pamiatka", no viac informácií tam žiaľ nie je. Brána bola zatvorená, mreže zamknuté. Z južnej strany sa dá nahliadnuť do vnútra cez okienko. Šindle zo severnej strany sú pokryté zelenou vrstvou. Pravdepodobne sa dá ísť aj do vnútra, ale asi len v čase bohoslužieb. No ale ani o tom tam nebola žiadna zmienka